AFWIJKING VAN DE WET DBA MET EEN VRIJWARINGSCLAUSULE MOGELIJK?

Per 1 mei 2016 heeft de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) de VAR-wetgeving vervangen. Op grond van de Wet DBA kan de opdrachtgever geconfronteerd worden met naheffingen voor loonheffingen als de Belastingdienst van oordeel is dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Is het voor u als opdrachtgever mogelijk om afwijkende afspraken te maken omtrent deze naheffingen?

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs