Alleen sukkels hebben het druk

high tech bedrijven ace 160405

Je kent het wel:
Vraag: Hoe gaat het?
Antwoord: Druk druk druk.
–> Wie het altijd druk heeft, heeft het niet begrepen.

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs