Botsingsmeetset PROBms voor mens-robot-samenwerking

high tech bedrijven pilz 170622

Mens-robot-samenwerking: er is geen veilige robot, maar wel de veilige robotapplicatie!

In het kader van de veilige mens-robot-samenwerking moet bij mens-robot-toepassingen zonder omheiningen rekening worden gehouden met de grenswaarden bij een mogelijke botsing volgens ISO/TS 15066(lichaamszonemodel). Als de toepassing tijdens een botsing tussen mens en robot binnen deze grenzen blijft, voldoet ze aan de normen. Daarom zijn ook bij elke mens-robot-toepassing passende metingen noodzakelijk.

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs