DARE!! betreedt markt voor Internationaal geaccepteerde testen

Op 19 februari heeft het IECEE DARE!! Measurements aangewezen als CB Test Laboratory (CBTL) onder de NCB Kiwa Nederland B.V. De aanwijzing voor de scope EMC, Office, Medical en Measurement, is een logische stap om klanten een kosteneffectieve totaaloplossing voor EMC en productveiligheidstesten te bieden.

CB Scheme

De International Electrotechnical Commission (IEC), met haar hoofdkantoor in Geneve, voert een internationaal verificatie schema met de naam “IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components”, een systeem dat beter bekend is onder de naam CB Scheme.
Het CB Scheme is een internationaal programma ontworpen door de International Electrotechnical Commission for Electrical Equipment (IECEE) om de wereldwijde acceptatie van productveiligheidstesten tussen laboratoria en certificatie-instellingen onderling mogelijk te maken. Het IEC CB Scheme is een multilaterale overeenkomst die de internationale certificatie van elektronische producten mogelijk maakt, zodat één enkele certificatie wereldwijde markttoegang verzekert.

Nederlandse situatie

In Nederland is het Nederlands Elektrotechnisch Commitee (NEC) de zogenaamde Member Body (MB). Onder deze MB opereren op dit moment twee zogenaamde National CB’s ofwel NCB’s, te weten DEKRA Certification B.V. en Kiwa Nederland B.V. Naast deze twee NCB’s, die zelf ook over een laboratorium beschikken, is DARE!! Measurements nu als enige ander Nederlands laboratorium aangewezen als CB Test Laboratory (CBTL).

Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V. is al sinds begin 2012 NCB, zij het met een beperkte scope. Deze omvatte voornamelijk Fotovoltaïsche systemen (PV) ofwel systemen voor zonnepanelen conform de IEC 61215, de IEC 61646 en de IEC 61730. Al langere tijd was Kiwa Cermet Italia S.p.A. hiervoor de CBTL. Recent heeft Kiwa haar NCB-scope echter aanzienlijk uitgebreid met EMC, kantoorapparatuur (OFF), huishoudelijke apparatuur (HOUS), medische hulpmiddelen (MED) en meetapparatuur (MEAS). Naast DARE!! Measurements worden nog drie andere buitenlandse laboratoria aan deze NCB toegevoegd waarmee Kiwa een nog sterkere positie op de Europese markt wil veroveren.

Samenwerking

Kiwa en DARE!! Services de werkmaatschappij waaronder DARE!! Measurements valt, hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst getekend. In het kader van het CB Scheme zal DARE!! Measurements testen en onderzoeken conform de IEC-normen voor office-apparatuur, Meetinstrumenten en Medische hulpmiddelen voor zowel EMC als productveiligheid uitvoeren. Naar aanleiding van de uitgevoerde testen en onderzoeken zal DARE!! Measurements een zogenaamd CB-rapport opstellen. Op basis hiervan kan Kiwa Nederland B.V. een CB-certificaat uitgeven, waarmee klanten hun product wereldwijd op de markt kunnen zetten. Daarnaast biedt het certificaat de mogelijkheid keurmerken van andere NCB’s aan te vragen.

Logische stap

Voor DARE!! is de verwezenlijking van de aanwijzing als CBTL een logische stap. In de Benelux is het bedrijf toonaangevend op het gebied van EMC en productveiligheid. Klanten die echter internationaal opereren, zijn niet alleen in testen en onderzoeken voor de CE-markering geïnteresseerd, maar zijn vaak ook op zoek naar internationale certificatie. Als CBTL onder de NCB Kiwa kan DARE!! haar klanten nu ook deze mogelijkheid bieden.

Medische hulpmiddelen

Dit is zeker het geval voor medische hulpmiddelen. Met name deze markt heeft een Internationaal karakter. Als Notified Body voor de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD) kan DARE!! Medical Certifications haar klanten van dienst zijn voor de Europese markt. Het CB-Scheme is een belangrijke aanvulling voor de rest van de wereld.

Marktwerking

De komst van een nieuw kanaal in de Benelux-markt, wordt door de industrie toegejuicht. Marktwerking leidt in het algemeen tot lagere prijzen en betere dienstverlening. De combinatie Kiwa – DARE!! zal er in ieder geval alles aan doen een aanzienlijk marktaandeel te verwerven, door het leveren van een uitstekende en flexibele dienstverlening tegen een goede prijs.

Kwaliteit

Voor de aanwijzing tot CBTL is zowel bij de NCB Kiwa als DARE!! een audit uitgevoerd door een internationaal team van het IECEE, bestaande uit een lead assessor, begeleid door twee vakdeskundigen. Het proces dat na de zomer van 2015 is gestart, is soepel verlopen, zodat de aanwijzing, sneller dan verwacht, al in februari 2016 plaats heeft gevonden.

Toekomst

De werkmaatschappij DARE!! Services, met daaronder de activiteiten op het gebied van testen en certificeren van producten voor EMC, Productveiligheid, Automotive, Medische hulpmiddelen en kalibratie van elektronische meetinstrumenten, zal zich blijvend inspannen om klanten in Europa van dienst te zijn. De aanwijzing als CBTL voor het IEC CB Scheme is opnieuw een stap die laat zien dat het bedrijf een serieuze partner in deze markt is.

Groei

DARE!!, opgericht in 1992, heeft over de afgelopen periode een sterke groei doorgemaakt en een vaste plaats op de markt voor testen, onderzoek, certificatie, advisering, ontwikkeling, opleiding, onderzoek en kalibratie veroverd. Op dit moment biedt DARE!! werkgelegenheid aan 50 werknemers.

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs