DARE!! Certifications als eerste aangewezen voor de nieuwe EMC-richtlijn

Nieuwe EMC-richtlijn vanaf 20 april 2016 van kracht

Vanaf 20 april 2016 wordt de nieuwe EMC-richtlijn – 2014/30/EU – van kracht. Alle nieuwe en bestaande notified bodies ofwel aangewezen instanties moeten voor deze nieuwe richtlijn opnieuw worden aangewezen. Om voor deze richtlijn te worden aangewezen, dient een instelling hiervoor eerst conform ISO17065 geaccrediteerd te worden.

De afgelopen periode is er door de medewerkers van DARE!! Certifications hard gewerkt om deze accreditatie te verkrijgen. Dit heeft er nu in geresulteerd dat DARE!! Certifications als eerste voor de nieuwe richtlijn is aangewezen en in de NANDO database van de Europese Unie is opgenomen.

De snelle aanwijzing laat zien dat DARE!! haar leidende rol op het gebied van EMC en de EMC-richtlijn serieus neemt.

Meer informatie over de NANDO database en de registratie:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.nb&refe_cd=NANDO_INPUT_102948

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs