Het effect van een (MIT-)subsidie op het project én bedrijf

Net als in voorgaande jaren stellen het kabinet en de regio’s gezamenlijk geld beschikbaar voor het stimuleren van (regionale) samenwerkingsprojecten op het gebied van innovatie. Het doel van deze zogenoemde MIT-subsidie is om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Het is hierbij mogelijk om maximaal €200.000,- subsidie per samenwerkingsproject te ontvangen.

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs