Naar aanleiding van de commotie omtrent de Wet DBA, heeft de regering in haar regeerakkoord van 10 oktober jl. besloten dat de Wet DBA dient te worden vervangen. Volgens de regering zou deze wet niet zijn doel hebben getroffen, namelijk het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Sterker nog, het heeft alleen maar onrust gebracht. Om die reden is de regering voornemens een nieuwe wet in te voeren. Er komt een minimum tarief voor zzp’ers, een opt-out voorziening en een opdrachtgeversverklaring via het invullen van een webmodule.