GEEN OMZET, GEEN KENNISMIGRANT?

Steeds meer ondernemingen hebben behoefte aan hoogopgeleide werknemers uit andere landen. Kennismigranten dragen naast hun waardevolle kennis bij aan het creëren van een mondiale mindset binnen een onderneming. Als erkend referent van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (hierna “IND”) kun je buitenlandse werknemers als kennismigrant in dienst nemen.

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs