Grensoverschrijdende innovatieprojecten (INTERREG)

De Europese subsidieregeling INTERREG is bedoeld om grensoverschrijdende, innovatieve en duurzame projecten te ondersteunen. INTERREG bestaat uit verschillende programma’s, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio’s in Europa. Hieronder wordt specifiek ingegaan op de recent gepubliceerde mogelijkheden in het grensgebied Nederland-Duitsland.

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs