• Breda

x

Als adjunct-directeur ATIx lever je een belangrijke bijdrage aan de nieuwe organisatiestructuur binnen de academie. Je schakelt tussen strategische vraagstukken en operationele issues.

De directie van ATIx en het College van Bestuur zijn op zoek naar een verbindende, innovatieve en bedrijfsmatig sterke

Adjunct-directeur Academie voor Technologie en Innovatie x

De organisatie

“Groot, maar kleinschalig. Betrokken, persoonlijk. Dat is Avans. Hier kun je jezelf zijn. Je krijgt met jouw unieke ideeën en inzichten bij ons alle ruimte. Dat past bij ons lerende en ondernemende karakter. We bieden optimaal flexibel onderwijs in co-creatie met het werkveld. En we veranderen continu mee met de wereld om ons heen. We willen steeds meer maatwerk aanbieden, waarbij studenten gedeeltelijk zelf hun eigen leerroute bepalen. Dat is onze Ambitie voor 2025. Ontdek Avans als werkgever via deze verhalen.”

Plaats in de organisatie

Als adjunct-directeur ATIx lever je een belangrijke bijdrage aan de nieuwe organisatiestructuur binnen de academie. Je schakelt tussen strategische vraagstukken en operationele issues. Tussen dagelijks bestuur en lange termijnbeleid.

Binnen de directie is er sprake van een portefeuilleverdeling, die in onderling overleg wordt bepaald. Daarnaast lever je een belangrijke bijdrage aan verschillende Avans-brede projecten en overleggen.

Uitdagingen 

 • Doorontwikkelen en bestendigen van de ingezette organisatieverandering en de daarbij horende onderwijsontwikkeling in lijn met de doelstellingen voor Ambitie 2025
 • Er wordt gewerkt aan een lerende, open en veilige omgeving met zelfsturende teams. Flexibel en bouwend op elkaars kwaliteiten. De grenzen tussen verschillende organisatieonderdelen vervagen. De ingezette organisatieverandering vraagt onder andere verbinding met en tussen de teams, het creëren van een cultuur waarin men elkaar feedback geeft en een organisatiecultuur waarin ontwikkelen, stimuleren en groei centraal staat. De nieuwe organisatiestructuur zal bijdragen aan onderwijs waarin (meer) ruimte is voor flexibilisering en samenwerken: inter- en multidisciplinaire samenwerking, praktijkgericht onderzoek en co-creatie met het werkveld.
 • Het bewaken van de kwaliteitszorg, borgen van de processen en zorgen voor een duurzaam en gezonde (financiële)bedrijfsvoering
 • De ingezette organisatieverandering vraagt om het bewaken van de kwaliteitszorg en het structureren en borgen van de (werk)processen.
 • Profilering en externe relaties
 • Een uitdagend en evaluerend onderwijsaanbod binnen en tussen de bestaande opleidingen samen met bedrijven, instellingen, andere academies en opleidingen vraagt om functionele en structurele samenwerking met externe partners.

De Academie voor Technologie en Innovatie x heeft te maken met een teruggang in studentaantallen, daar waar de vraag om technisch personeel op de arbeidsmarkt toeneemt.

Om technisch opleidingen aantrekkelijker te maken, moet nog nadrukkelijker de samenwerking gezocht worden met regionale partners en het werkveld. Maar denk ook aan initiatieven op het gebied van voorlichting op het lager en middelbaar onderwijs.

Functie-eisen

 • afgeronde master-opleiding, met een technische achtergrond;
 • aantoonbaar leidinggevende ervaring bij voorkeur in een hoger onderwijsomgeving;
 • sterk analytisch vermogen, gecombineerd met een resultaatgerichte en besluitvaardige houding, goed in het verankeren van genomen besluiten;
 • ervaren in het leidinggeven aan- en het begeleiden van professionals en de ontwikkeling van teams in een veranderende organisatie; ideeën over en ervaring met zelforganisatie en deze weten te stimuleren;
 • in staat om met goede communicatie en het creëren van draagvlak mensen in beweging te brengen;
 • ervaring in het helpen van (opleidings-)teams om te komen tot een structuur waarin samenwerking en interprofessionele uitwisseling leidt tot een cultuur, waarin men oog houdt voor elkaar en ontwikkeling van kwaliteit en het behalen van resultaten centraal stelt;
 • in staat om makkelijk te schakelen tussen verschillende portefeuilles, van strategisch tot meer tactisch operationeel;
 • omgevingsgericht en samenwerking zoeken met de andere academies, samenwerkingspartners in de regio en andere relevante externe partijen.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van Arieke Vermeulen, senior consultant. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via de sollicitatiebutton, hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.avans.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

To apply for this job please visit jobmarketingstats.nl.