K3D investeert in Nederlands industrieel 3D metaalprint netwerk

Kaak Group, marktleider op het gebied van industriële bakkerijlijnen, heeft per 1 januari van dit jaar haar 3D metaalprintactiviteiten ondergebracht in een volle dochter, K3D. De verzelfstandiging is het gevolg van de grote ambities die Kaak heeft op het gebied van 3D metaalprinten. K3D zal in de komende twee jaar een netwerk opbouwen van lokale K3D Printing Technology Centers om uitvoering te geven aan haar gedistribueerde fabricage visie. Bij bewezen succes zal een verdere uitrol naar het buitenland volgen. Uniek aan het concept van K3D is dat het ‘shared facilities’ betreffen waar bedrijven toegang krijgen tot zowel de 3D metaalprint-kennis als de machinecapaciteit van K3D. Door de verschillende K3D Printing Technology Centers bovendien te vestigen dichtbij de locatie van een leading partner uit een specifieke eindmarkt wordt ruime ervaring met de toepassingen van deze technologie verzekerd.

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs