Kabinet biedt continuiteit in innovatiebeleid

Uitgezette lijn van stimuleren innovatie in 2016 doorgezet

Van enige afstand bekeken is innovatie zeker een prioriteit voor het kabinet. Lees er de Prinsjesdagstukken maar op na. Zo streeft Nederland ernaar nog steeds tot de wereldtop van innovatieve economieën te behoren. Maar hoe pakt het kabinetsbeleid ten aanzien van innovatie in werkelijkheid uit?

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs