MIT budget voor Zuid-Nederland bijna € 11 miljoen

Net als vorig jaar zal ook dit jaar de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland (MITZUID) worden opgesteld. Dit is vorige week besloten door de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Het budget voor 2016 is vastgesteld op € 10,9 miljoen waarvan de ene helft afkomstig van de drie Zuid-Nederlandse provincies, de andere helft wordt bijgedragen door het ministerie van Economische Zaken.

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs