Investeringen en overnames

Bij het doen van investeringen of het aangaan van investeringsovereenkomsten komt veel kijken. Is het waarderen van de onderneming mogelijk en hoe wordt dan de aandelenverhouding? Is dit voor mij wel wenselijk? Ook in het licht van vervolginvesteringen en verwatering. Weet ik zeker dat de voor mij juist zo belangrijke (IE -) rechten wel in de vennootschap zitten…

Mag ik als bestuurder selectief betalen?

De Corona-crisis begint de economie nu hard te raken. Veel bedrijven zijn in acute liquiditeitsproblemen terecht gekomen. Voor hen kan een goed selectief betalingsbeleid bijdragen aan de beheersing van (tijdelijke) liquiditeitsproblemen of zelfs de onderneming redden. Door in die omstandigheden selectief te betalen, kan de bestuurder echter de andere schuldeisers benadelen. Een dergelijke selectieve betaling kan onder omstandigheden…

Strategische partnerships

De tijd dat innovatie een activiteit was die vooral binnen de muren van de eigen R&D afdeling plaatsvond, is voorbij. Veel van de huidige innovaties zijn het product van samenwerking tussen meerdere partijen. Samenwerken klinkt echter makkelijker dan het is. Vaak gaat het mis, bijvoorbeeld omdat de partnerkeuze verkeerd uitvalt, of omdat de samenwerking een helder businessmodel ontbeert…

Hoe gaat het met je leveranciers?

In dit artikel besteed ik aandacht aan jouw relatie met je strategische toeleveranciers. Want hoewel het begrijpelijk is dat je in deze crisistijd in eerste instantie oog hebt voor je cashflowpositie en je verkoopkanaal, juist problemen…

Het coronavirus en overeenkomsten (Deel 1)

Wat is er aan de hand in de wereld? Is het Coronavirus zo gevaarlijk? Een advocaat is geen medicus, dus dat valt voor mij moeilijk te beoordelen. De gevolgen daarentegen, daar kunnen wij advocaten wel wat over zeggen. De ziekte an sich is niet enkel juridisch relevant, maar meer nog de gevolgen daarvan. Regeringen die hun land op…

Technologiecontracten

Een goede technologiedeal is geen sinecure. Of het nu gaat om het afsluiten van een internationale R&D overeenkomst, een licentieovereenkomst of een raamovereenkomst voor de productie en levering van high tech producten, telkens weer moet u een afweging maken tussen de verwachte voordelen van de deal en de aan de deal gekoppelde risico’s. Dat vereist een goed inzicht in de…

Verpanding merkrecht

Bij verpanding denkt men algauw aan het verpanden van inventarissen, voorraden en debiteuren, oftewel de tastbare goederen. Echter, naast deze materiële vaste activa, behoort de immateriële vaste activa ook tot de mogelijkheid voor het vestigen van zekerheidsrechten, zoals op een auteurs-, octrooi- en merkrecht. Lees verder

Conservatoir Beslag

Stel, uw vordering wordt door de rechter toegewezen en u gaat het vonnis ten uitvoer leggen. Maar, dan blijkt dat de schuldenaar geen verhaal meer biedt, omdat zijn bezittingen verkocht zijn en het saldo op zijn bankrekening een dag van tevoren is opgenomen. Dit had anders kunnen lopen indien voorafgaand aan het vonnis en zelfs veel eerder in…

Intellectual Property (IP) Strategy

Optimum protection, development and maintenance of intellectual property (IP) and know-how are of major importance to innovators in keeping a sustainable competitive advantage. Without a good IP strategy, success can be short-lived. Investors also realize this and base their business decisions increasingly more often on the advice of their intellectual property advisor. Read more