Ammonia Emission Monitoring Network – AEMON

Nieuwe wetgeving (Europese Green Deal en de Wet stikstofreductie en natuurverbetering) heeft tot gevolg dat veehouders aan strengere normen moeten voldoen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Hiermee neemt de vraag naar innovatieve…

Mirror Soiling Detector

Met solar concentrators kan de energie van de zon via een thermische tussenstap efficiënt omgezet worden in elektriciteit. Deze grootschalige installaties bevinden zich vaak in droge gebieden waardoor vervuiling met stof en zand al snel een probleem wordt. Tegelijkertijd…

onze diensten en producten met 3D technieken voor AM

Van Mierlo Ingenieursbureau is al vanaf 2002 bezig met 3D technnieken. We zijn toen begonnen met de hotmelt printheads van Oce Technologies en hebben daarvoor de eindtesters van de productielijn ontwikkeld en geleverd. Daarna zijn we ook met applicaties ermee begonnen. In 2011 hebben we voor Validus de technieken geleverd om…

Design Support

Veel van onze klanten hebben in hun producten dagelijks met elektronica te maken, maar rekenen dit niet tot hun kerncompetenties. Elektronica wordt waar mogelijk kant en klaar ingekocht of anders op specificatie door toeleveranciers of ontwikkelbedrijven…

GSMR mobiele sonde

Clear Cincom levert meetunits- en services om in de rail-omgeving de Quality of Service van het GSM-R netwerk te kunnen monitoren. Dit netwerk wordt in het treinmaterieel onder andere gebruikt voor spraak en dataoverdracht. De meetunit (ook wel Probe genoemd)…

GSMR Mobile Probe

Onze klant Clear Cincom levert meetunits- en services om in de rail-omgeving de Quality of Service van het GSM-R netwerk te kunnen monitoren. Dit netwerk wordt in het treinmaterieel onder andere gebruikt voor spraak en dataoverdracht. De meetunit (ook wel…

Protoshop

Om in korte doorlooptijd oplossingen te kunnen realiseren, hebben wij een protoshop opgezet. Hier kunnen eerste studiemodellen gemaakt worden, maar ook kleine series van het eindresultaat. Lees verder 

Detector Interface voor optische metingen

Van Mierlo Ingenieursbureau heeft elektronica ontwikkeld voor het nauwkeurig bemonsteren van optische halfgeleider detectoren. Hierbij zijn basisprincipes als synchronisatie van optische chopper en meting gecombineerd met meer innovatieve technieken, om het dynamisch bereik te maximaliseren. Gecombineerd met uitgekiende optica die…