Onderwijs en techniek: een gouden combi?

high tech bedrijven cadmes 170318

Nederland behoort wereldwijd tot de top als het gaat om research en development (R&D). Om voorop te blijven lopen, moeten we blijven innoveren. Hiervoor is technologische kennis onontbeerlijk. Maar volgens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is slechts 38% van de werkzame 15-30 jarigen met een technisch hoger onderwijs-diploma werkzaam in een technisch beroep. Dat is zorgelijk. 

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs