Openstelling MIT Zuid

De openstellingsdata voor de mkb Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid, Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) zijn bekend. De MIT Zuid regeling is in het leven geroepen om innovatie binnen het MKB te stimuleren door subsidie beschikbaar te stellen voor innovatieadviesprojecten, haalbaarheidsstudies of om samenwerkingsprojecten op het gebied van R&D mogelijk te maken.

Voor innovatieadvies- en haalbaarheidsprojecten zijn de openstellingsdata van 11 april t/m 7 september 2017 op basis van first come first serve. Voor R&D-samenwerkingsprojecten is 3 juli t/m 7 september 2017 op basis van tendering.

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs