Privacy, de wet meldplicht datalekken

Begin december 2015 publiceerde het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) de richtsnoeren voor de ‘Meldplicht Datalekken’. Deze richtlijnen geven u handvatten om het onlangs door de Eerste Kamer aangenomen wetsvoorstel Meldplicht Datalakken (dat per 1 januari 2016 van kracht is) en de uitbreiding van de bestuurlijke boetebevoegdheid van het CBP beter te begrijpen. Met de nieuwe meldplicht is het streven om de gevolgen van het lekken van data voor de betrokkenen zoveel mogelijk te beperken.

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs