Quotumwet verplicht organisaties om arbeidsbeperkte aan te nemen

Instroomsubsidies interessant alternatief voor boete per niet ingevulde arbeidsplaats

Vanaf 2017 zijn bedrijven met meer dan 25 werknemers verplicht om een bepaald percentage van hun werknemersbestand te laten bestaan uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het niet nakomen van deze quotumwet kan een boete opleveren, dus instroomsubsidies zijn een interessant alternatief.

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs