SafetyEYE Configurator – beschermde ruimten instellen op de pc

High Tech bedrijven PILZ 170613

Het veilige camerasysteem SafetyEYE detecteert en meldt het binnendringen van objecten in eerder vrij gedefinieerde ruimten. In plaats van te bedraden, kunnen met de SafetyEYE Configurator virtuele beschermde en waarschuwingsruimten alsmede alle verdere noodzakelijke parameters voor het bedrijf van het veilige camerasysteem op de pc worden geconfigureerd.

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs