Slimme stekker vergroot flexibiliteit supply chain

Snelheid is in de high mix low volume markt een steeds belangrijkere factor. Daarom ontwikkelt een aantal partijen in het fieldlab Smart Connected Supplier Network een ‘slimme stekker’. Deze moet informatie-uitwisseling en -verwerking in de keten eenvoudiger maken. “We willen orderwijzigingen sneller en minder arbeidsintensief door de hele keten verwerken”, zegt Arthur van Hout, manager TQM & ICT bij KMWE Group. Dit geeft de Brainport Regio uiteindelijk een concurrentievoordeel in de wereldmarkt.

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs