De – niet-bindende – motie werd ingediend door de socialistische oppositiepartij PSOE en werd gesteund door alle partijen behalve de conservatieve Partido Popular, die een minderheidsregering in stand houdt. Volgens de indiener van de motie, Patricia Blanquer, dient Spanje het Italiaanse voorbeeld te volgen en mee te doen met het Unitaire octrooi, omdat het als een van de weinige EU-staten afzijdig blijven de Spaanse concurrentiepositie zou schaden.