Subsidie voor energie-innovatie geopend

De Topsector Energie subsidieregeling (TSE) stimuleert onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rondom duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie. Het bedrijfsleven en kennisinstellingen worden uitgenodigd projectvoorstellen in te dienen waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan verschillende uitdagingen voor schone en efficiënt opgewekte energie voor het versterken van de Nederlandse economie.

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs