Subsidieregeling DHI voor MKB-ondernemers

MKB-ondernemers met internationale ambities kunnen sinds 27 februari jongstleden een subsidie aanvragen voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI). Het indienen van aanvragen is mogelijk tot en met 7 april (15:00 uur) en staat open voor alle landen, met uitzondering van Nederland en sanctielanden.

Subsidiabele projecten

De subsidieregeling DHI is bestemd voor de volgende projecten:

  • Demonstratieprojecten: het demonstreren van een technologie, kapitaalgoed of dienst;
  • Haalbaarheidsstudies: het onderzoeken van de haalbaarheid van een buitenlandse investering in een technologie, kapitaalgoed of dienst van de aanvrager;
  • Investeringsvoorbereidingsstudies: het onderzoeken van de technische en commerciële haalbaarheid van een mogelijke investering van de aanvrager in een onderneming.

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs