Teesing China kantoorverplaatsing

We zijn enthousiast om aan te kondigen dat ons Teesing China kantoor is verhuisd naar een nieuwe locatie in de Beijing Development Area (BDA).

Het nieuwe BDA kantoor en magazijn  bevinden zich in de Tongzhou-wijk, die ten zuidoosten van Peking op de 6e ringweg staat, waar we onze klanten op dezelfde vriendelijke wijze als voorheen helpen.

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs