Uitdagingen in de maakindustrie: zo zet u ze om in groeikansen

De maakindustrie is in transitie. Alle bedrijven werkzaam in deze industrie merken daar de gevolgen van. Naast een hoop kansen, brengt deze transitie ook een hoop uitdagingen met zich mee. Daarom vroegen we onze bezoekers op de TechniShow tegen welke uitdaging zij aanlopen. Wat bleek? Het meerendeel van de maakbedrijven geeft aan te worstelen met het faciliteren van innovatie (24,4%) en het borgen van kennis (24,3%). Dicht daarop volgde het bewaken van kwaliteit (18,7%) en het bevorderen van samenwerking (12,6%). De overige uitdagingen bestonden uit het efficiënt inzetten van tijd (11,8%) en het faciliteren van groei (8,2%).

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs