Vereenvoudiging regelgeving omtrent ketentransacties

In de praktijk komt het regelmatig voor dat meerdere partijen bij een levering van goederen zijn betrokken. Zij vormen als het ware een ‘keten’. In de praktijk kan het dan zeer complex zijn om de juiste btw-gevolgen vast te stellen. Middels een nieuwe regeling moet dit nu eenvoudiger worden. Lees verder

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs