Vereenvoudiging WBSO voor ondernemers

Bedrijven die in 2018 gebruik maken van de WBSO kunnen in 2019 eenvoudiger hun S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en uitgaven doorgeven.

De vereenvoudiging van deze verplichte WBSO-mededeling is aangekondigd in het Belastingplan 2018, in de overige fiscale maatregelen 2018.

Het houdt in dat bedrijven in 2019 via één mededeling alle gemaakte S&O-uren (en kosten en uitgaven) kunnen doorgeven voor alle S&O-verklaringen van 2018. Lees meer [Bron: rvo.nl]

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs