Verpanding merkrecht

Bij verpanding denkt men algauw aan het verpanden van inventarissen, voorraden en debiteuren, oftewel de tastbare goederen. Echter, naast deze materiële vaste activa, behoort de immateriële vaste activa ook tot de mogelijkheid voor het vestigen van zekerheidsrechten, zoals op een auteurs-, octrooi- en merkrecht. Lees verder

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs