Wet werk en zekerheid 2015

De wet werk en zekerheid (WWZ) wijzigt het arbeidsrecht op drie terreinen. Met de invoering van deze wijzigingen dienen de grote verschillen in de behandeling van werknemers met een vast contract en een flexibel contract kleiner te worden. Het arbeidsrecht op de drie terreinen wijzigt als volgt:

1. Het versterkt de rechtspositie van flexwerkers;
2. Ontslag wordt sneller, goedkoper en eerlijker; en
3. De Werkeloosheidswet (WW) wordt er meer op gericht om mensen weer snel aan het werk te krijgen.

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs