Jaarlijks publiceert de World Trademark Review in januari de resultaten van het WRT1000-onderzoek naar de beste merken- en modellenbureaus en individuele gemachtigden.