Ammonia Emission Monitoring Network – AEMON

Nieuwe wetgeving (Europese Green Deal en de Wet stikstofreductie en natuurverbetering) heeft tot gevolg dat veehouders aan strengere normen moeten voldoen om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Hiermee neemt de vraag naar innovatieve en duurzame oplossingen binnen de veehouderij sterk toe en dat is nu precies waar AEMON om de hoek komt kijken! Lees verder

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs