Over

Govers Accountants / Consultants

BPgoversaccountantsconsultants1

Founded in 1927 in Eindhoven (Brainport), Govers has been supporting clients in improving their performance for more than 90 years. Govers’ reputation has been built on its ability to deliver the best solutions to its clients, many of which are successful companies and part of supply chains in the high-tech industry. Govers’ approach is primarily client-driven, combining personal commitment with the experience and knowledge of a 125-strong team based in one office. Govers’ teams bring together accounting and tax experts, with a mix of grey hair and high flyers. As an active member of UHY, an international accounting, business advisory and consulting network, Govers is well positioned to support its clients with their international activities.

Value Sourcing

Being committed to the supply chains in the Brainport region, Govers leads the way when it comes to value sourcing matters. We recognize the fact that, while both OEM and suppliers align on quality, technology and logistics matters, there are opposite concerns when it comes to distribution of margin. Govers considers this a sound discussion, and they support their clients to do business on a level playingfield.

Innovation

While innovation is key through the entire high tech supply chain, the application of the attractive tax innovation box appears to be more difficult for suppliers than for OEM companies. Govers supports its clients in a pragmatic approach to realize optimal results.

Corporate Finance

Through the years Govers has gained extensive experience in all kinds of take overs (M&A), investment rounds, management buy-outs and buy-ins, refinancing, delisting and restructuring.

BPgoversaccountantsconsultants2

Bedrijfsnieuws

Risico’s bij ketenpartner neerleggen biedt vaak schijnzekerheid

November 17, 2022

In onzekere tijden zijn ondernemers gebaat bij zekerheid. Die verkrijg je niet door de risico’s simpelweg bij ketenpartner in de keten neer te leggen. Beter is je flexibel op te stellen, open en eerlijk te zijn en daarvoor te tekenen. ‘Meeademende’ contracten kunnen dat faciliteren. Een gesprek met twee accountants en twee advocaten over de financiële en juridische implicaties van zakelijke afspraken maken. Terwijl elders in een Europa een oorlog woedt en de energieprijzen vertienvoudigen. Lees verder [Bron: linkmagazine.nl]

Claim op tijd btw-aftrek!

November 4, 2022

In recente jurisprudentie is opnieuw bevestigd dat het van belang is om als ondernemer op tijd het btw-aftrekrecht uit te oefenen. In dit nieuwsbericht lichten wij dit kort toe. Lees verder

Verscherpt toezicht WagwEU

October 14, 2022

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), die al van kracht is sinds juni 2016, beoogt de sociale bescherming van gedetacheerde werknemers binnen de EU te verbeteren en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te bestrijden. De naleving van de WagwEU wordt in Nederland gecontroleerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Werkgevers en opdrachtgevers zijn verplicht zich te houden aan een aantal (administratieve) regels om de controle mogelijk te maken. We merken in de praktijk dat deze controles het afgelopen jaar zijn geïntensiveerd. Hierbij vragen wij uw aandacht voor deze belangrijke regelgeving. Lees verder

Veel werknemers hebben verbod op nevenwerkzaamheden in contract staan, maar dat is per 1 augustus 2022 verboden

July 30, 2022

Door de invoering van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, wordt de mogelijkheid tot het opnemen van een verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst vanaf 1 augustus 2022 flink ingeperkt. Lees verder

Vanaf 2025 nieuw stelsel box 3

April 22, 2022

In het coalitieakkoord Rutte IV is afgesproken dat per 1 januari 2025 een nieuw stelsel voor box 3 op basis van werkelijk rendement wordt ingevoerd. Lees verder

VDL blikt met dga’s Jansen Poultry en tbp electronics terug op het overnameproces

October 20, 2021


‘Je kunt kopers opdelen in drie categorieën’, duidt Paul Mencke van Govers Accountants & Adviseurs, de vierde gesprekspartner aan tafel en degene die VDL als extern adviseur bij de twee overnames heeft bijgestaan: ‘Interne kopers – in geval van een management buy-out, strategische kopers en financiële kopers. Private equity behoort tot die laatste categorie. Die zijn in staat hoge bedragen op tafel te leggen. Zeker nu, want geld dat rendement zoekt, is er genoeg in de markt. Maar dat is ook het enige wat deze partijen interesseert: rendement maken door het bedrijf binnen vijf tot zeven jaar tegen een hogere prijs weer te verkopen.’ Lees verder [Bron: linkmagazine.nl]

Monsterlijke zweepslag treft snel groeiende industrie

July 31, 2021


Het ‘bullwhip’ effect is een belangrijk fenomeen in bedrijfsketens en daarmee ook in onze economie. In deze bijdrage wordt het helder beschreven in de context van de huidige conjunctuur. Levertijden en voorraadvorming spelen daarbij een belangrijke rol. Lees verder [Bron: abnamro.nl]

Relaas van een management buy-out-traject bij Sanders Machinebouw

March 11, 2021

Het hele opvolgingsproces nam uiteindelijk 23 jaar in beslag. Maar in 2018 kwam de management buy-out van Sanders Machinebouw dan toch rond. Bijgestaan door adviseurs Paul Mencke en Rob Neggers kreeg Stefan van den Nieuwenhof de centen bijeen voor de overname van het bedrijf uit Liempde. Doorslaggevend voor dat succes was dat hij de onderneming door en door kende en kon bogen op een strategie die zich nu lijkt te gaan bewijzen. Lees verder [Bron: linkmagazine]

Pandemie ondermijnt Nederland als innovatieland

November 11, 2020


De miljardenmarkt van innovaties wankelt door de coronacrisis. Veel uitvindingen dreigen te stranden bij gebrek aan geld. Accountants houden de waarde van alle nieuwigheid scherp in de gaten. Lees verder [Bron: accountant.nl]

Regeling Baangerelateerde investeringskorting (BIK) bekend

October 8, 2020

Met de BIK kunnen bedrijven 3% van hun investeringen tot € 5 miljoen per kalenderjaar en 2,44% van hun investeringen voor het meerdere in mindering brengen op hun afdracht loonheffing. Voor alle aanvragen geldt daarnaast een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag. De regeling is tijdelijk en geldt daarom niet voor investeringen die na 31 december 2022 worden gedaan. Lees verder

De thuiswerkplek fiscaal

June 4, 2020

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is thuiswerken voor veel werknemers de nieuwe standaard geworden. Werkgevers proberen thuiswerkers hierin te faciliteren, door bijvoorbeeld beeldschermen of bureaustoelen te vergoeden, te verstrekken of ter beschikking te stellen. Ondanks de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden, blijven de fiscale spelregels omtrent voorzieningen op de thuiswerkplek (vooralsnog) onverkort van toepassing. Wat mag u wel en wat mag u niet onbelast aan uw thuiswerkende werknemers toekennen? Lees verder

Coronavirus: Steunpakket 2.0

May 22, 2020

Vandaag heeft het kabinet aangekondigd dat ondernemers en werkenden ook de komende periode financiële ondersteuning krijgen vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. De maatregelen binnen het tweede steunpakket zijn gerichter en hebben in veel gevallen gewijzigde voorwaarden. Het doel van de maatregelen  is zoveel mogelijk behoud van banen en ondernemingen. Het nieuwe steunpakket bestaat uit de verlenging van reeds bestaande maatregelen en de invoering van nieuwe maatregelen. Lees verder

Het Coronavirus: De liquiditeitsprognose

March 26, 2020

Momenteel bevinden we ons in onzekere tijden. Het coronavirus heeft alles en iedereen in zijn greep. De impact is groot en het is nog onzeker wanneer de rust wederkeert. De overheid verscherpt de maatregelen waardoor de eerste ondernemingen activiteiten (gedeeltelijk of geheel) hebben moeten staken. Dit veroorzaakt niet alleen aanzienlijke druk op de liquiditeiten van de desbetreffende ondernemingen, maar ook op de cashflow van samenwerkende partners. Daarom is het voor iedere ondernemer van belang om nu de huidige en verwachte liquiditeitsbehoefte in kaart te brengen. Lees verder

Stimuleer circulaire economie niet met sancties, maar met verbruiksbelasting

March 17, 2020

In het verleden heeft Nederland ambitieuze milieudoelen gesteld. De gevolgen van dit hoge ambitieniveau worden nu ook duidelijk in de maatschappij. Vandaar de maatschappelijke discussie over het terugdringen van de uitstoot van CO2 en fijnstof en de (te) strenge PFAS-normen. We willen naar deze ambitieuze doelen toewerken, maar we willen ook dat de maatregelen rekening houden met de effecten op het bedrijfsleven. De spoedmaatregelen van het kabinet doen dat helaas te weinig. Lees verder [Bron: linkmagazine]

Werktijdverkorting aanvragen als gevolg van de Coronacrisis

March 13, 2020

Als u tijdelijk minder werk heeft als gevolg van het Coronavirus, dan kunt u werktijdverkorting (ook wel “deeltijd-WW” genoemd) aanvragen voor een aantal van uw werknemers. Dit kan als u gedurende minimaal 2 weken en maximaal 24 weken tenminste 20% minder werk heeft. Een vergunning wordt steeds voor maximaal 6 weken verleend en kan op verzoek worden verlengd. Lees verder

Brexit update

March 12, 2020

Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaten. Vanaf 1 februari 2020 is een overgangsperiode ingegaan die zal duren tot 31 december 2020. Gedurende deze periode blijven de EU-wetten en –regels van toepassing in het VK. Tot 31 december 2020 verandert er dus nog vrijwel niets. De gevolgen na afloop van de overgangsperiode zijn afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt tussen het VK en de EU. Lees verder

EU verordening sociale zekerheid: einde overgangsrecht

November 28, 2019


Heeft u werknemers in dienst die binnen Europa in de ene lidstaat werken, terwijl zij in de andere lidstaat wonen? Of heeft u werknemers in dienst die in meerdere lidstaten werkzaamheden verrichten? Dan wijst de EU verordening 883/04 aan in welke lidstaat deze werknemers sociaal verzekerd zijn. Lees verder

De fiscale positie van een stagiair binnen uw organisatie

October 25, 2019

Moeten stagiairs worden opgenomen in de salarisadministratie? Een veel gestelde vraag, waarop het antwoord afhankelijk is van de specifieke situatie. Hier leest u er meer over. Tevens staan we kort stil bij een ondergeschoven aandachtspunt indien een stagiair na zijn of haar stage bij u in dienst treedt. Lees verder

Vereenvoudiging regelgeving omtrent ketentransacties

September 17, 2019

In de praktijk komt het regelmatig voor dat meerdere partijen bij een levering van goederen zijn betrokken. Zij vormen als het ware een ‘keten’. In de praktijk kan het dan zeer complex zijn om de juiste btw-gevolgen vast te stellen. Middels een nieuwe regeling moet dit nu eenvoudiger worden. Lees verder

Code oranje voor Nederlandse industrie

July 26, 2019


In een wereld waarin het producentenvertrouwen in de industrie snel verslechtert, doet Nederland het nog best goed. Nog wel … Lees verder [Bron: abnamro]

Inkopers hadden het in juni druk en krijgen het steeds drukker

July 3, 2018

Inkopers hadden het in juni druk en krijgen het steeds drukker. Oorzaken: leveranciers zitten vol met werk, vertragen de levering van componenten en halffabrikaten. Lees verder [Bron: nevi.nl]

Ontmoeting met staatssecretaris van Financiën

June 18, 2018

Onze aspirant partner Ralph Rijnders onmoette staatssecretaris van Financiën, Menno Snel.

Als voorzitter van Jong RB mocht hij ons visiestuk aanbieden voor een evenwichtiger belastingstelsel voor en door generatie Y. Voor meer informatie: www.rb.nl/taxy

Hij sprak tevens ruim 1000 RB-leden toe over de rol en verantwoordelijkheid van jonge adviseurs en wat het RB voor hen kan betekenen. Een mooie ontmoeting!

Jonge technici kunnen na hun afstuderen uit wel tien banen kiezen

May 25, 2018

Jongeren die een technische mbo-opleiding afronden, kunnen na hun afstuderen kiezen uit zo’n tien banen. Er is dan ook veel energie gestoken in het ‘vermarkten’ van deze studie. Lees meer [Bron: trouw.nl]

Een op vijf ondernemers ervaart beperking door tekort aan personeel

May 19, 2018
Een vijfde van de ondernemers wordt bij het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten momenteel afgeremd door een tekort aan personeel.

Sinds de start van de waarneming in 2008 hebben niet zoveel bedrijven last gehad van personeelstekorten, zo maken het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Kamer van Koophandel (KvK), EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW donderdag bekend in de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Lees meer [Bron: nu.nl]

Economische groei: Eindhoven en Almere koploper, Groningen onderaan

April 24, 2018

De economie in Nederland groeide afgelopen jaar met 3,2 procent een stuk harder dan in de voorgaande jaren. De regio’s Eindhoven en Almere staken boven dit gemiddelde uit. Het noorden van Groningen zag de economie krimpen met 1,5 procent doordat er minder gas gewonnen werd. Lees meer [Bron: rtl.nl]

WBSO ontvangen in 2017? Geef uw realisatie door

February 2, 2018

Heeft u in 2017 gebruik gemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet om uiterlijk 31 maart 2018 de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven voor uw S&O-project aan ons door te geven. Lees meer [Bron: rvo.nl]

Overheid zet nieuwe stap richting circulaire economie

December 28, 2017

Nederland moet uiterlijk in 2050 volledig draaien op herbruikbare grondstoffen. Nieuwe regels en afspraken zijn vanaf donderdag van kracht voor de overgang naar een circulaire economie. Lees meer [Bron: nu.nl]

Recordaantal aanvragen subsidieregeling Praktijkleren

December 15, 2017

Voor de subsidieregeling Praktijkleren is in 2017 een recordaantal aanvragen ontvangen. In de onderwijscategorie mbo is zelfs meer subsidie aangevraagd, dan er beschikbaar is. Lees meer [Bron: RVO.nl]

R&D-kosten verlagen? Vraag nu WBSO aan voor 2018

November 2, 2017

U kunt nu online een WBSO-aanvraag indienen voor 2018. Wilt u een deel van uw aanvraag graag offline voorbereiden? Gebruik dan de nieuwe projectformulieren (pdf). Het is niet meer mogelijk om WBSO aan te vragen via het offline aanvraagprogramma. Lees meer [Bron: rvo.nl]

Organisaties gaven in 2016 recordbedrag uit aan onderzoek en ontwikkeling

October 28, 2017

Nederlandse organisaties hebben vorig jaar een recordbedrag van 14,3 miljard euro uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling, ook wel bekend als research & development (R&D).

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs gaven gezamenlijk ruim 4 procent meer uit aan dan een jaar eerder.  Lees meer [bron: nu.nl]

Overzicht: Dit is wat het regeerakkoord betekent voor je portemonnee

October 13, 2017

Een belastingstelsel met twee schijven, verlaging van de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait, meer kinderbijslag en hogere milieubelastingen. Dit is wat Rutte III de komende jaren gaat betekenen voor de portemonnee van individuele burgers. Lees meer [Bron: nu.nl]

Vereenvoudiging WBSO voor ondernemers

September 28, 2017

Bedrijven die in 2018 gebruik maken van de WBSO kunnen in 2019 eenvoudiger hun S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en uitgaven doorgeven.

De vereenvoudiging van deze verplichte WBSO-mededeling is aangekondigd in het Belastingplan 2018, in de overige fiscale maatregelen 2018.

Het houdt in dat bedrijven in 2019 via één mededeling alle gemaakte S&O-uren (en kosten en uitgaven) kunnen doorgeven voor alle S&O-verklaringen van 2018. Lees meer [Bron: rvo.nl]

Accountantsbedrijf Govers in Eindhoven deelt 90 jaar lief en leed van bedrijven in regio

September 26, 2017

Negentig jaar staat met enorme letters op de gevel van accountantskantoor Govers op de Hurk in Eindhoven. Het bedrijf is trots op het behalen van die respectabele leeftijd. De huidige 150 werknemers, alle gepensioneerden en hun partners gaan komend weekend samen op stap om het 90-jarig jubileum te vieren. Lees meer [Bron: ed.nl]

Het risico van té hard groeien

August 5, 2017

Drie jaar lang was het succesverhaal van de Nederlandse start-up Blendle, de online kiosk voor kranten en tijdschriften, niet uit kranten en van televisie weg te denken. De start-up wist een investering van 3 miljoen euro op te halen en in korte tijd groeide het bedrijf van 10 naar 67 werknemers. Lees meer [Bron: nrc.nl]

WBSO-aanvraagproces per 2018 gewijzigd

July 19, 2017

Een RVO.nl-team nam samen met de klant het aanvraagproces bij de WBSO onder de loep en kwam met een aantal aanbevelingen. Bijvoorbeeld: waarom  de klant om gegevens vragen als je die gegevens ook automatisch kunt inlezen uit bestaande gegevensbronnen? Lees meer [Bron: rvo.nl]

‘Bedrijven slecht voorbereid op cyberdreiging’

July 6, 2017

Nederlandse bedrijven zijn slecht op de hoogte van digitale dreigingen. De Cyber Security Raad (CSR) luidt woensdag naar aanleiding van eigen onderzoek de noodklok over het ernstige tekort aan cybersecurity-informatie in het bedrijfsleven. Lees meer [Bron: nu.nl]

Brussel bevestigt goedkeuring innovatiebox

June 29, 2017

De Europese Gedragscodegroep heeft de Nederlandse innovatiebox goedgekeurd. Met deze goedkeuring is opnieuw vast komen te staan dat de innovatiebox een internationaal aanvaard instrument is om innovatieve activiteiten door bedrijven te stimuleren. Lees meer [Bron: belastingdienst.nl]

Govers Newsalert FDI Growth in the Netherlands

February 13, 2017

Boost for the Netherlands’ economy as inflows of foreign direct investment over six times more than global average

* FDI inflows accounted for 13,8% of Netherlands GDP last year

The amount of foreign direct investment (FDI) attracted by the Netherlands is outperforming the global avarage by over six times, according to a new study by UHY, the international accounting and consultancy network…

Lees hier het gehele artikel:
Govers Newsalert FDI Growth in the Netherlands

Belastingplan 2017: wijzigingen belastingheffing vermogen

January 3, 2017

high-tech-bedrijven-govers-170102

Houd rekening met de nieuwe tarieven in box 3

Met ingang van 1 januari 2017 verandert het uiterlijk van box 3. Het vaste forfaitaire rendement van 4% wordt vervangen door drie schijven met jaarlijkse veranderende rendementen. Voor de peildatum 1 januari 2017 zijn deze als volgt vastgesteld.

WBSO 2017: aanvragen vanaf 31 oktober 2016

November 4, 2016

De WBSO is een regeling om innovatie te stimuleren en vormt de afkorting van ‘Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk’. Middels deze regeling kunnen zowel loonkosten als andere kosten en uitgaven voor Research & Development-projecten (R&D) worden verlaagd. Voor vennootschappen betekent dit dat de af te dragen loonheffingen worden verlaagd. Zelfstandige ondernemers kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op een vaste aftrek voor de inkomstenbelasting.

Start-ups op zoek naar financiering: Wees op je hoede!

October 21, 2016

In onze praktijk nemen de start-ups een bijzondere positie in. We zien veel enthousiaste jonge ondernemers die aangemoedigd worden om hun innovatieve ideeën te ontwikkelen tot volwaardige producten of diensten. Het innovatieve karakter brengt echter ook met zich mee dat de succesratio’s relatief laag zijn. De statistieken over mislukkingen onder start-ups variëren tussen de 75% en 90%, terwijl de echt succesvolle start-ups even zeldzaam zijn als de eenhoorns/unicorns waar ze spreekwoordelijk naar vernoemd worden.

Philips en het MKB

October 14, 2016

high-tech-bedrijven-govers-161014

Het is een bijzonder jaar voor Philips: Het bedrijf viert haar 125-jarig jubileum, en heeft haar lichtdivisie succesvol naar de beurs gebracht. Het bedrijf staat er beter voor dan in 1991 toen het bedrijf honderd jaar bestond. Er was nauwelijks geld om het eeuwfeest te vieren. Het ging zo slecht dat reddingsoperatie Centurion onder leiding van Jan Timmer het tij moest keren.

Wat is de band tussen @PhilipsNL en @VDL_Groep , @KMWEprecision , @SimacICT en Neways?

October 1, 2016

Lees onze nieuwste Signaal

Afschaffing gebruikelijk loon vanaf 2017 voor startups

May 27, 2016

high tech bedrijven govers 160527

Gisteren is via een nieuwsbericht van de rijksoverheid bekend geworden dat het kabinet de komende tijd maatregelen gaat nemen waardoor zogenaamde startups en scaleups sneller en makkelijker kunnen groeien. Zo komt er vanaf volgend jaar 27 miljoen euro beschikbaar voor een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve bedrijven.

Plan om WBSO en RDA samen te voegen tot een vernieuwde vorm van “WBSO”

July 9, 2015

150709govers

Afgelopen dinsdag heeft minister Kamp mede namens de staatssecretaris van Financiën een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin hij ingaat op de samenvoeging van de fiscale innovatieregelingen S&O-afdrachtvermindering (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA). Deze twee regelingen beogen technische onderzoeken en ontwikkelingen in Nederland te stimuleren.