Nieuw belastingverdrag België en Nederland

Op 21 juni 2023 hebben België en Nederland een nieuw belastingverdrag ondertekend. Dit nieuwe verdrag zal het oude verdrag uit 2001 gaan vervangen. Hierdoor zullen de oude afspraken tussen beide landen over de allocatie van heffingsrechten gaan wijzigen. Het nieuwe verdrag treedt op zijn vroegst in werking op 1 januari 2024. Inwerkingtreding per 1 januari 2025 ligt echter meer voor de hand, Hieronder leest u de meest in het oog springende wijzigingen. Lees verder

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs