What is a Flow Controller?

Flow control is indispensable in biological, chemical, food and manufacturing processes or for analytical purposes. In these process applications, it is obviously necessary to supply fluids (gases, liquids or vapours) in a controlled way – which is essentially the definition of flow control. Accurate…

NOx-vermindering door Mass Flow Control

Het is een techniek die al jaren bestaat, ‘Selective Catalytic Reduction’ ofwel SCR. Letterlijk vertaald betekent het selectieve katalytische reductie; een proces waarin stikstofoxiden (NOx) worden omgezet in diatomisch stikstof en water. Deze techniek zorgt voor sterk verminderde uitlaatgassen in bijvoorbeeld ovens en ketels. Het…

Onsite kalibratie setup voor flow meters

Hoe weet u zeker dat de gasflow die u meet of instelt de juiste is? Het antwoord hierop is heel eenvoudig: zorg ervoor dat de flowmeter die de gasflow meet de juiste waarde aangeeft. Hiervoor is kalibratie (of aanpassing) van uw flowmeter…

Mass flow vs Volume flow

Stel, u wilt een gasvormige of vloeibare samenstelling toevoegen aan een chemisch, farmaceutisch of voedselverwerkingsproces. Zou het verschil maken of u een kilogram (als eenheid van massa) of een liter (als eenheid van volume) van zo’n vloeistof toevoegt? Laten we dit eens nader bekijken. Lees verder

Flowregeling bij temperatuurbeeldvorming

Het Duitse bedrijf LaVision ontwikkelt en produceert modulaire laserbeeldvormingssystemen voor de visualisatie van reactieve en niet-reactieve flowprocessen. Een van de gebruikte optische technieken is Laser Induced Fluorescence (LIF). Bronkhorst Deutschland Nord heeft een oplossing geleverd om een nauwkeurig mengsel van stikstof en een markeerstof te maken, bestaande uit een verdampingsmodule (VDM) en een vloeistoftoevoermodule. In dit proces is het van belang…

Vloeistofregelaars bij de productie van accu’s

Eén van onze klanten -een belangrijke leverancier van machines voor de productie van lithium-ion accu’s -heeft Bronkhorst gevraagd om massflow instrumenten te leveren voor een nauwkeurige dosering van vloeibare elektrolyt in de accucellen tijdens het productieproces.

Wat is een Mass Flow Controller?

Als je gas, damp of vloeistof aan een chemisch proces wilt toevoeren, dan zijn mass flow controllers hiervoor geschikt. Mass flow controllers (ook wel MFC genoemd) worden gebruikt in processen die te maken hebben met:

* dosering van gas in bioreactoren voor bacteriegroei

*…

Graphene, how can we produce it on a larger scale?

Graphene can be produced using different methods. One of the most used methods in single-layered graphene product is plasma enhanced chemical vapour deposition (PE-CVD). Flow control devices are being used to dose gases and liquids into the process.In…

Flowmeting in microfluïdica

Een fabrikant van microfluïdesystemen zocht een flow-oplossing om microfluïden efficiënter te meten. In eerste instantie maakte de fabrikant gebruik van thermische massflowmeters. De thermische massflowmetingen bleken echter niet stabiel genoeg voor deze toepassing en een hogere reproduceerbaarheid was gewenst. Bronkhorst stelde een…