Deliveroo uitspraak: zzp’er of werknemer?

Hoge raad bevetigt dat bezorgers van maaltijdplatform Deliveroo werkten op basis van een arbeidsovereenkomst en kleurt toetsingskader arbeidsrelatie nader in. Op vrijdag 24 maart heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bezorgers van Deliveroo werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. Hiermee komt vast te…

Risico’s bij ketenpartner neerleggen biedt vaak schijnzekerheid

In onzekere tijden zijn ondernemers gebaat bij zekerheid. Die verkrijg je niet door de risico’s simpelweg bij ketenpartner in de keten neer te leggen. Beter is je flexibel op te stellen, open en eerlijk te zijn en daarvoor te tekenen. ‘Meeademende’ contracten kunnen dat faciliteren. Een gesprek met twee accountants en twee advocaten over de financiële en juridische implicaties van zakelijke afspraken…

Claim op tijd btw-aftrek!

In recente jurisprudentie is opnieuw bevestigd dat het van belang is om als ondernemer op tijd het btw-aftrekrecht uit te oefenen. In dit nieuwsbericht lichten wij dit kort toe. Lees verder

Verscherpt toezicht WagwEU

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), die al van kracht is sinds juni 2016, beoogt de sociale bescherming van gedetacheerde werknemers binnen de EU te verbeteren en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te bestrijden. De naleving van…

VDL blikt met dga’s Jansen Poultry en tbp electronics terug op het overnameproces

‘Je kunt kopers opdelen in drie categorieën’, duidt Paul Mencke van Govers Accountants & Adviseurs, de vierde gesprekspartner aan tafel en degene die VDL als extern adviseur bij de twee overnames heeft bijgestaan: ‘Interne kopers – in geval van een management buy-out, strategische kopers en financiële kopers. Private equity behoort…

Monsterlijke zweepslag treft snel groeiende industrie

Het ‘bullwhip’ effect is een belangrijk fenomeen in bedrijfsketens en daarmee ook in onze economie. In deze bijdrage wordt het helder beschreven in de context van de huidige conjunctuur. Levertijden en voorraadvorming spelen daarbij een belangrijke rol. Lees verder [Bron: abnamro.nl]

Relaas van een management buy-out-traject bij Sanders Machinebouw

Het hele opvolgingsproces nam uiteindelijk 23 jaar in beslag. Maar in 2018 kwam de management buy-out van Sanders Machinebouw dan toch rond. Bijgestaan door adviseurs Paul Mencke en Rob Neggers kreeg Stefan van den Nieuwenhof de centen bijeen voor de overname van het bedrijf uit Liempde. Doorslaggevend voor dat succes was dat…