Wetsvoorstel Digitale Algemene Vergadering: Een Stap in de Moderne Rechtspraktijk

In een tijdperk waarin technologie de manier waarop we communiceren en samenwerken transformeert, staat de traditionele algemene vergadering van BV’s, NV’s, coöperaties en verenigingen voor een digitale revolutie. Het Wetsvoorstel Digitale Algemene Vergadering maakt het mogelijk om een volledig digitale algemene vergadering te houden en waarborgt dat vergadergerechtigden die elektronisch deelnemen hun stem- en vergaderrechten effectief…

Personeelskortingen – de fiscale spelregels belicht

Meer en meer werkgevers proberen in de ‘race for talent’ op creatieve wijze een aantrekkelijk en onderscheidend arbeidsvoorwaardenpakket aan te bieden. In deze bijdrage staan we stil bij een veelvoorkomend fenomeen: het hanteren van kortingsregelingen voor werknemers op bedrijfseigen producten. Voor werkgevers is dit vaak een relatief goedkope manier om werknemers een extraatje te geven. Maar…

Update box 3

Afgelopen vrijdag 9 februari 2024 heeft advocaat generaal (AG) Pauwels in een vijftal box 3-zaken de Hoge Raad geadviseerd dat ook het huidige stelsel van box 3 in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens…

Hypotheekrecht cruciaal ter voorkoming excessieve schuld

Schulden welke kwalificeren als eigenwoningschuld worden uitgezonderd en hoeven derhalve niet te worden meegeteld voor de toetsing aan de grens van € 700.000. Om als eigenwoningschuld te kwalificeren is allereerst vereist dat het gaat om een schuld waarvoor renteaftrek…

Verantwoording van opbrengsten vanaf boekjaar 2022

Stel dat een productieonderneming naast de productie en levering van een machine ook voor de installatie zorgt, het bedienend personeel een training geeft en tot slot ook het onderhoud voor de klant verzorgt. Voorheen werden deze elementen als één geheel behandeld. Echter…

Liquideren BV wordt moeilijker per 15 november 2023

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking. Vanaf dat moment geldt een verantwoordings- en bekendmakingsplicht bij een zogenaamde turboliquidatie, waardoor het moeilijker wordt om te turboliquideren. Onderneem dus tijdig actie als je nog een…

Nieuw belastingverdrag België en Nederland

Op 21 juni 2023 hebben België en Nederland een nieuw belastingverdrag ondertekend. Dit nieuwe verdrag zal het oude verdrag uit 2001 gaan vervangen. Hierdoor zullen de oude afspraken tussen beide landen over de allocatie van heffingsrechten gaan wijzigen. Het nieuwe…

Nieuwe pensioenwet aangenomen

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel toekomst pensioen (Wtp) aangenomen. De Wtp geeft uitvoering aan het eerder gesloten pensioenakkoord en raakt onder andere werknemers, werkgevers, zelfstandigen, pensioen- en uitvoeringsorganisaties. Vanaf 1 juli 2023 gaat de nieuwe wet in. Graag…