Veiligheidslichtscherm voor handbescherming

Het fijnmazige stralenveld van de veiligheidslichtschermen PSENopt en PSENopt II is ideaal voor alle toepassingen waarbij handbescherming vereist is. Het voordeel: u plaatst de veiligheidslichtschermen dicht bij de gevarenzone en bespaart zo belangrijke ruimte. Uw medewerkers zijn daarbij optimaal beschermd en de workflow wordt niet verstoord. Ideaal…

Op maat aanpasbare en direct inzetbare veiligheid

Het was te verwachten dat de geplande integratie van een nieuwe laser bij het end-of-line verpakken van de glazen koffiereservoirs bij Haco risico’s met zich mee zou brengen, omdat het tot dusver gebruikte veiligheidsrelais PNOZ X niet kon worden aangepast aan de verhoogde eisen…

Beoordeling machineveiligheid

De beoordeling van de machineveiligheid biedt een uitgebreid overzicht van de veiligheids- en conformiteitsstatus van de machines die in het kader van deze evaluatie worden getest. Daarnaast ontvangt u een maatregelenoverzicht of checklist om snel maatregelen te kunnen formuleren voor optimalisatie van de veiligheid en conformiteit…

Zo gebruikt u het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ

Het maakt niet uit of u een kleine toepassing met slechts twee veilige ingangsfuncties of grotere toepassingen met maximaal 16 ingangsfuncties wilt beveiligeHet modulaire relais myPNOZ bestrijkt een breed scala aan toepassingen en kan op bijna elke geautomatiseerde installatie worden gebruikt. Lees…

Safe automation of automated guided vehicle systems

To guarantee efficient processes in a logistics or production environment, downtimes must be prevented. We stand at the side of manufacturers as partners, developing individual safety solutions for autonomous vehicles such as automated guided vehicles (AGV) and vehicle systems (AGVS). Thanks to years of…

Safety voor pers, mens en robot!

Toen het Zwitserse ingenieursbureau Peter Huber AG de opdracht kreeg om buigmachines voor het handmatig vullen zowel besturings- als veiligheidstechnisch te upgraden en uit te rusten met een extra plaataanvoer via een robot, gold er naast de eisen aan de zuinigheid, flexibiliteit en efficiëntie…

Automatiseringsoplossingen bij het secundair verpakken

Vóór het kartonneren van de primaire verpakking, een belangrijke toepassing bij het secundair verpakken, moet bovendien ook de voor de aan- en afvoer benodigde transportlogistiek beveiligd worden. Hierbij zijn dynamische, efficiënte en flexibele oplossingen voor de veilige automatisering nodig om concurrerend te zijn.

Record gegroeid Pilz blijft in ‘crisismodus’

We zijn samen op koers gebleven. Daarvoor zijn mijn broer en ik zeer dankbaar’, aldus Susanne Kunschert, Managing Partner van Pilz GmbH & Co. KG. ‘Pilz is niet alleen crisisbestendig, maar is zelfs sterker uit deze tijd gekomen. Dat hebben we te danken aan de onvermoeibaarheid, de flexibiliteit en vooral de innovatiedrang van onze medewerkers. Lees…