NOx-vermindering door Mass Flow Control

Het is een techniek die al jaren bestaat, ‘Selective Catalytic Reduction’ ofwel SCR. Letterlijk vertaald betekent het selectieve katalytische reductie; een proces waarin stikstofoxiden (NOx) worden omgezet in diatomisch stikstof en water. Deze techniek zorgt voor sterk verminderde uitlaatgassen in bijvoorbeeld ovens en ketels. Het typische reductiemiddel dat gebruikt wordt is watervrije ammoniak, dat via een speciale katalysator in de uitlaatstroom wordt geïnjecteerd. Lees verder

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs