Wetsvoorstel Digitale Algemene Vergadering: Een Stap in de Moderne Rechtspraktijk

In een tijdperk waarin technologie de manier waarop we communiceren en samenwerken transformeert, staat de traditionele algemene vergadering van BV’s, NV’s, coöperaties en verenigingen voor een digitale revolutie. Het Wetsvoorstel Digitale Algemene Vergadering maakt het mogelijk om een volledig digitale algemene vergadering te houden en waarborgt dat vergadergerechtigden die elektronisch deelnemen hun stem- en vergaderrechten effectief kunnen uitoefenen. Daarnaast moderniseert het wetsvoorstel de regels voor digitale oproeping voor algemene vergaderingen. Lees verder

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs