Hoe werkt de Lely Sphere? 

Voor een duurzaam melkveebedrijf is het belangrijk om bodem en gewas optimaal te voeden en mineralenkringlopen beter te sluiten. Lely Sphere is een circulair stalsysteem voor het scheiden en hergebruiken van mineralenstromen op melkveebedrijven. Een aanpassing aan de roostervloer zorgt voor scheiding van mest en urine.  De mestgassen die alsnog onder en net boven de stalvloer ontstaan, worden afgezogen. Een filter zet de ammoniak vervolgens om naar circulaire stikstofkunstmest. Hierdoor ontstaan 3 waardevolle mineraalstromen: feces, urine en circulaire kunstmest die ingezet kunnen worden op het land. Lees verder en bekijk de video

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs