Hoe werkt werkstukautomatisering eigenlijk

Bij werkstukautomatisering worden ruwe werkstukken uit een extern opslagapparaat gehaald en met een hanteerinrichting in het opspanapparaat van de bewerkingsmachine geladen. Na bewerking kan het voltooide of halfafgewerkte werkstuk uit het spanapparaat worden verwijderd en in de opslageenheid worden opgeslagen.

Aanzienlijke gewichtsvermindering in de nieuwe generatie ROTA-ML flex 2 + 2

De grote maten van de ROTA-ML flex 2+2 vanaf Ø 500 mm hebben een complete facelift ondergaan. De nadruk lag vooral op het verlagen van de totale hoogte en de daarmee gepaard gaande vermindering van het klauwplaatgewicht. Dankzij ontwerpaanpassingen is de klauwplaathoogte aanzienlijk verminderd en is het gewicht met maar liefst 40% afgenomen ten opzichte van…