Normen piramide

Om tot een veilige machine of installatie te komen worden deze ontworpen aan de hand van geharmoniseerde normen, type A, B en C, normen. Zo kunnen we een vermoeden van overeenstemming bereiken en uiteindelijk ook met een gerust hart de CE markering aanbrengen (en natuurlijk de overeenkomstige Verklaring van overeenstemming afgeven). Lees verder

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs