Safety voor pers, mens en robot!

Toen het Zwitserse ingenieursbureau Peter Huber AG de opdracht kreeg om buigmachines voor het handmatig vullen zowel besturings- als veiligheidstechnisch te upgraden en uit te rusten met een extra plaataanvoer via een robot, gold er naast de eisen aan de zuinigheid, flexibiliteit en efficiëntie een essentiële voorwaarde: de beoogde oplossing moest indien mogelijk gebruik blijven maken van de bestaande besturingen. Aangezien de samenwerking tussen mens, robot en machine niet alleen qua besturing, maar ook qua veiligheid een complexe uitdaging is, werd er gezocht naar een innovatieve oplossing. Peter Huber heeft deze gevonden in het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ. Lees verder

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs