Samenwerken zoals in het NatLab: het kan als je je richt op de grote problemen waarvoor nog geen zuilen zijn

Het Philips Natlab was een broedplaats voor onverwachte ideeën en oplossingen. Innovatie werd er gestimuleerd doordat mensen van verschillende disciplines elkaar spontaan konden ontmoeten en bijpraten. Dat leidde menigmaal tot baanbrekende ontdekkingen. De Brainportregio profiteert nog steeds van de erfenis van Philips. Of begint er toch wat sleet te komen in deze manier van werken? Weten de belangrijke spelers nog wel hoe het moet? Hoe kunnen de mechanismen om technologische innovaties te stimuleren blijven functioneren? Lees verder

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs