KinematicsOpt – altijd perfect gekalibreerde machinekinematica

Er worden steeds hogere eisen aan nauwkeurigheid gesteld, met name bij de bewerking in 5 assen. Zo wordt vereist dat ingewikkelde werkstukken exact en met een reproduceerbare nauwkeurigheid ook gedurende een lange periode kunnen worden geproduceerd. De machinecomponenten worden echter tijdens de bewerking blootgesteld aan relatief sterke temperatuurschommelingen door de asbewegingen en de spil. Als u optimale bewerkingsresultaten wilt bereiken, moet ook de kinematische transformatieketen aan deze veranderingen worden aangepast. Bij deze ingewikkelde taak wordt u ondersteund door HEIDENHAIN-besturingen met de software-optie KinematicsOpt. Lees verder

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs