Nieuwe pensioenwet aangenomen

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel toekomst pensioen (Wtp) aangenomen. De Wtp geeft uitvoering aan het eerder gesloten pensioenakkoord en raakt onder andere werknemers, werkgevers, zelfstandigen, pensioen- en uitvoeringsorganisaties. Vanaf 1 juli 2023 gaat de nieuwe wet in. Graag informeren wij u zeer beknopt over enkele grote veranderingen, de overgangsregels voor het nieuwe stelsel en de stappen die u als werkgever moet zetten. Lees verder

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs