Verscherpt toezicht WagwEU

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), die al van kracht is sinds juni 2016, beoogt de sociale bescherming van gedetacheerde werknemers binnen de EU te verbeteren en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te bestrijden. De naleving van de WagwEU wordt in Nederland gecontroleerd door de Nederlandse Arbeidsinspectie. Werkgevers en opdrachtgevers zijn verplicht zich te houden aan een aantal (administratieve) regels om de controle mogelijk te maken. We merken in de praktijk dat deze controles het afgelopen jaar zijn geïntensiveerd. Hierbij vragen wij uw aandacht voor deze belangrijke regelgeving. Lees verder

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs