Wat is een Mass Flow Controller?

Als je gas, damp of vloeistof aan een chemisch proces wilt toevoeren, dan zijn mass flow controllers hiervoor geschikt. Mass flow controllers (ook wel MFC genoemd) worden gebruikt in processen die te maken hebben met:

* dosering van gas in bioreactoren voor bacteriegroei

* aeratie van industrieel roomijs of slagroom

* toevoeging van zuurstof aan het bierbrouwproces

* toevoer van geurstof aan aardgas. Lees verder

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs