Risicobeoordeling op afstand

Een deskundig uitgevoerde risicobeoordeling fungeert als basis voor een veilige machine of installatie. Tijdens een risicobeoordeling worden alle gevaren ge√Įdentificeerd. Per gevaar en per gevaarlijke situatie wordt een risicoschatting gedaan. Vervolgens wordt tijdens een evaluatie bepaald of een risico aangepakt moet worden. Zo ja, welke maatregelen zijn daarvoor noodzakelijk. Lees verder

Share This Story, Choose Your Platform!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bedrijven

Producten & werkwijze

Membership

Jobs